Styreleder i NVD (Norwegian Village Denovici)

Norwegian Village Djenovici (NVD) er et feriekompleks beliggende i Djenovici, Montenegro, og består av 8 leilighetsbygg med over 100 leiligheter som eies av både norske og internasjonale eiere. Komplekset ligger vegg-i-vegg med luksusanlegget Portonovi.

Foreningen "NVD", registrert som en ideell organisasjon i Brønnøysund, er en norsk interesseorganisasjon for norske eiere på NVD-komplekset. NVD ble etablert i 2014 som en forening for å skape et trygt og trivelig bomiljø for sine norske medlemmer og ivareta deres eierinteresser. Bjørn Ove Fjellandsbø ble valgt til styreleder i NVD på årsmøtet i april 2021.

Som styreleder i NVD har jeg hatt to hovedmål: å etablere formelle sameier i de åtte byggene på NVD-komplekset i tråd med montenegrinsk lovverk og å innføre en ny struktur i NVD-foreningen med oppdaterte vedtekter, årlige allmøter og digitale styremøter. Dette har jeg lykkes med.

Utfordringer og løsninger

  1. Juridisk forståelse: Den første utfordringen var å forstå det montenegrinske lovverket for å kunne etablere formelle sameier. Vi måtte navigere i komplekse juridiske rammer for å sikre lovlige og effektive strukturer.
  2. Språkbarrierer: Den advokaten NVD først samarbeidet med kunne ikke engelsk, noe som gjorde kommunikasjonen tungvint. Ved å ansette en engelskspråklig advokat, ble prosessen mer effektiv, spesielt for de språkintensive oppgavene som etablering av sameier.
  3. Digital stemmegivning: Vi ønsket å benytte oss av muligheten til elektronisk stemmegivning, men måtte håndtere strenge krav fra Herceg Novi kommune. Ved å sikre notariserte godkjenninger hjemme i Norge, klarte vi å gjennomføre heldigitale årsmøter.
  4. Rekruttering av tillitsvalgte: Hvert bygg krevde en Manager og en President. Å finne 16 villige tillitsvalgte var en utfordring, men nødvendig for å sikre god drift og vedlikehold.

Milepæler og suksesser

Formelle sameier: Den største suksessen var etableringen av formelle sameier i alle åtte bygg, noe som sikret at alle eiere, uavhengig av nasjonalitet, bidrar til vedlikehold gjennom husfondet. Dette har også muliggjort bindende vedtekter og husregler.

Ny struktur i NVD: Vi har innført en ny struktur i NVD-foreningen med oppdaterte vedtekter, årlige digitale allmøter og styremøter. Dette har styrket foreningens organisering og drift.

Samarbeid med lokal tjenesteleverandør: Vi sikret en omfattende skriftlig kontrakt med tjenesteleverandøren Ide Travel d.o.o, som dekker transport, ukentlig tilsyn og utleie av leiligheter. Dette har gitt medlemmene forutsigbarhet og trygghet i tjenesteleveransene.

Fremtidige mål

Jeg planlegger å gå av som styreleder 1. oktober 2024 og arbeider målrettet for en smidig overgang til ny styreleder. På grunn av synkende medlemstall blant norske eiere, ser jeg at NVD som norsk interesseforening ikke vil eksistere i mange år til. Derfor har fokuset vært på å etablere veldrevne montenegrinske sameier som kan sikre byggenes drift og vedlikehold i fremtiden.

Min erfaring og bakgrunn

Min suksess som styreleder skyldes mine ferdigheter innen kommunikasjon, digitale løsninger, forhandling, organisering, research og økonomistyring. Jeg har brukt all min erfaring og kunnskap for å oppnå målene for NVD og sikre en bærekraftig og velorganisert forening.